Thần tượng: Cuộc đảo chính

Thần tượng: Cuộc đảo chính

IDOL: The Coup (2021)

Nội dung phim Thần tượng: Cuộc đảo chính

Nhằm giải tán nhóm nhạc thần tượng, họ cấp bách cần “thành công” một lần. Một nhóm nhạc thần tượng không có tiền đồ trình diễn một vở kịch giải tán nhóm nhạc xưa nay chưa từng có!

quái vật xã hội đen khủng bố phù thủy châu tinh trì

Đóng Quảng Cáo [X]